Във фирма САНД-СА контролираме прецизно, всеки етап от производствения цикъл.
Санд Са демонстрира стопроцентова коректност в ангажиментите си по договорите с нас. Лоялността и откритостта на хората от Санд Са – от ръководството до членовете на техническия екип. Бихме отбелязали също така непресъхващия ентусиазъм и креативност, с която се отнасят към решаването на всеки проблем и изпълнението на всяка задача.

Компанията

Оборудване / Машини

Контакти