Фирма САНД-СА извършва механична обработка на едрогабаритни метали и метални детайли. Оборудването ни е със съвременни машини за механична обработка и управление. Предлага възможности за прецизна обработка на детайла. Нашите клиенти получават възможността техният модел да бъде директно импортиран в софтуера за управление или да бъде изработен от нас с помощта на нашите инженери и технолози. Наши клиенти са както български, така и чуждестранни компании.

Компанията

Оборудване / Машини

Контакти