Лазерно рязане, металообработване и нанасяне
на електростатични прахови покрития

Фирма САНД–СА е с дългогодишни традиции в производството на изделия от метал. Предмет на дейността на фирмата е изработване на ламаринени детайли от 0,5 до 120мм. – заварочни тела и конструкции, метални кутии и шкафове, метални заготовки за строителни конструкции и металообработващи услуги. Фирмата разполага и с инсталация за нанасяне на електростатични прахови полимерни покрития върху метални изделия.

Компанията

Оборудване / Машини

Контакти

САНД-СА ЕООД изпълнява проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089-1773 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»

Целта на предоставената безвъзмездна помощ по процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, които са реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очаква се в резултат от подкрепата по процедурата да се постигне положителен ефект по отношение на малките предприятия, които са реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и устойчивост на работните места.

Размерът на БФП е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Продължителността на проекта е 3 месеца от 08.11.2021 г. до 08.02.2022.

На 27.11.2018 г. ЕТ “САНД – СПАС АХИЛЕЕВ” стартира изпълнението на проект по BG16RFOP002-3.004-0170-C01 „Внедряване на пилотна, ресурсно ефективна технология за обработка на метални изделия в ЕТ “САНД – СПАС АХИЛЕЕВ””, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 477 890.73 лв., от които 284 344.99 лв. европейско и  50 178.52 лв. национално съфинансиране.

Допълнителна информация за успешно изпълнения проект:
https://www.engineering-review.bg/bg/et-sand-spas-ahileev-povishi-resursnata-si-efektivnost-sas-sredstva-po-opik/2/4394/