Фирма САНД-СА разполага с висококвалифицирани специалисти в сферата на техническите, консултантски и инженерингови услуги. Фирмата разполага с проектанти с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на проекти.

Компанията

Оборудване / Машини

Контакти